„Budowa elementów małej architektury w centrum miejscowości Zabratówka”

Informujemy, że 25 października Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce podpisała umowę z Województwem Podkarpackim w sprawie przyznania pomocy dotyczącej realizacji operacji „Budowa elementów małej architektury w centrum miejscowości Zabratówka”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 80 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie centrum miejscowości Zabratówka poprzez przebudowę kompleksu obejmującego plac zabaw, ścieżkę edukacyjną (przyrodniczą), pomnik i chodnik Miejscem wybranym na lokalizację projektu jest działka położona przy szkole podstawowej.

Zakres zadania obejmuje:

a) dostawę i montaż następujących urządzeń placu zabaw, ścieżki edukacyjnej, małej architektury:

– kasjopeja  – plac zabaw,

– karuzela pszczółka – plac zabaw,

– tablice edukacyjne – ścieżka edukacyjna,

– kostki wiedzy – ścieżka edukacyjna,

– tablica informacyjno – turystyczna,

– ławki – mała architektura,

– stojak na rowery  – mała architektura,

– kosze na śmieci  – mała architektura,

b) przebudowa ogrodzenia placu zabaw,

c) odnowienie placu zabaw,

d) modernizacja kopca – pomnika,

e) przebudowa alejki z kostki brukowej,

f) zagospodarowanie przestrzeni zielonej z nasadzeniami.

Termin realizacji operacji: wrzesień 2023 r.

Dzięki realizacji operacji powstanie centrum edukacyjno – rekreacyjne miejscowości, gdzie wolny czas spędzają zarówno mieszkańcy jak i turyści, a zakres rzeczowy projektu doskonale wpisuje się w poszerzenie oferty dla aktywnie spędzających czas. Obiekt będzie ogólnodostępny, wszyscy chętni będą mogli korzystać z obiektu nieodpłatnie.