„Budowa elementów małej architektury w centrum miejscowości Zabratówka”

Informujemy, że 25 października Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce podpisała umowę z Województwem Podkarpackim w sprawie przyznania pomocy dotyczącej realizacji operacji „Budowa elementów małej architektury w centrum miejscowości Zabratówka”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 80 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie centrum miejscowości Zabratówka poprzez przebudowę kompleksu obejmującego plac zabaw, ścieżkę edukacyjną (przyrodniczą), pomnik i chodnik Miejscem wybranym na lokalizację projektu jest działka położona przy szkole podstawowej.

Zakres zadania obejmuje:

a) dostawę i montaż następujących urządzeń placu zabaw, ścieżki edukacyjnej, małej architektury:

– kasjopeja  – plac zabaw,

– karuzela pszczółka – plac zabaw,

– tablice edukacyjne – ścieżka edukacyjna,

– kostki wiedzy – ścieżka edukacyjna,

– tablica informacyjno – turystyczna,

– ławki – mała architektura,

– stojak na rowery  – mała architektura,

– kosze na śmieci  – mała architektura,

b) przebudowa ogrodzenia placu zabaw,

c) odnowienie placu zabaw,

d) modernizacja kopca – pomnika,

e) przebudowa alejki z kostki brukowej,

f) zagospodarowanie przestrzeni zielonej z nasadzeniami.

Termin realizacji operacji: wrzesień 2023 r.

Dzięki realizacji operacji powstanie centrum edukacyjno – rekreacyjne miejscowości, gdzie wolny czas spędzają zarówno mieszkańcy jak i turyści, a zakres rzeczowy projektu doskonale wpisuje się w poszerzenie oferty dla aktywnie spędzających czas. Obiekt będzie ogólnodostępny, wszyscy chętni będą mogli korzystać z obiektu nieodpłatnie.

Strażacki Grill – 2. Maraton MTB Zabratówka

Zapraszamy na 2. Maraton MTB Zabratówka organizowany przez OSP w Zabratówce przy współpracy Gminą Chmielnik, Gminą Łańcut, Gminą Markowa, Nadleśnictwem Kańczuga i Gminną Biblioteką Publiczna w Chmielniku. Uczestnikom wyścigu zapewniamy oznakowaną trasę, zwrotny numer startowy, elektroniczny pomiar czasu i posiłek po wyścigu, dla najlepszych mamy nagrody, po wyścigu losowanie nagród dla uczestników.

Program wyścigu:
12.00 – 13.30 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych
14.00 – start wyścigu
15.30 – zamknięcie trasy wyścigu
16.00 – dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
16.15 – losowanie nagród

Wpisowe: 20 zł, niepełnoletni FREE

Trasa:
https://www.bikemap.net/en/r/5068804/
*Bufet na12,5 km

Regulamin:
https://drive.google.com/open?id=1f_vN5o3EiO1-eIv7tOW1rt5bWyho-Y-X

Zapisy na stronie:
https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=712